Администрация Президента

О неотложных мероприятиях относительно ускорения реформирования аграрного сектора экономики N1529/99 от 03.12.99 г.

З метою забезпечення реалізації державної аграрної політики, прискорення реформування та розвитку аграрного сектора економіки на засадах приватної власності, відповідно до частини четвертої статті 13 та керуючись статтею 102 Конституції України постановляю: 1. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним …

О порядке паевания земель, переданных в коллективную собственность сельскохозяйственным предприятиям и организациям N 720/95 від 08.08.95 р.

З метою забезпечення реалізації невідкладних заходів щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва та відповідно до частини другої статті 25 Конституційного Договору між Президентом України та Верховною Радою України «Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період …

О мероприятиях относительно поддержки индивидуального жилищного строительства в селе N222/98 від 27.03.98 г..

1. Кабінету Міністрів України: * сприяти виконанню регіональних програм забезпечення громадян житлом шляхом створення фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі — фонди) із залученням нетрадиційних джерел фінансування- * затвердити Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, …

О некоторых вопросах организационно-правового обеспечения формирования и регулирования рынка земли и защиты прав собственников земельных участков N644/2006 от 25.07.06 г.

З метою забезпечення реалізації конституційних прав власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, прискорення створення в Україні правових засад для повноцінного функціонування ринку землі як важливого фактора підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, поліпшення умов для залучення інвестицій в аграрний сектор економіки, збільшення надходжень …